Výrub stromov – Hrabovec /Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín/

Zverejnené
4. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2020