Všeobecné podmienky-priamy predaj majetku obce

Zverejnené
5. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2020