Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júla 2017