Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko