Schválená dotácia na Výstavbu detského ihriska-28.5.2018

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2018

Schválená dotácia na Výstavbu detského ihriska-28.5.2018