PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Zverejnené
5. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2020