Prehľad činností starostu obce Dušana Ciklaminyho a poslancov Obecného zastupiteľstva v Koškovciach za volebné obdobie 2011 – 2014

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2014