Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 17.08.2021

Zverejnené
12. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2021 − 18. augusta 2021