Oznámenie o začatí konania – výrub drevín BMS

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2018