Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov…

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2018