Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín – Obec Hrabovec nad Laborcom

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2018