Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín – Koškovce

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2018