Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín – Hrabovec n/L

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2017