Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. februára 2020