Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Koškovce.

Zber nebezpečného odpadu

Milý občan, dňa 22.4.2021 v čase od 8:45-9:45 hod. prebehne zber nebezpečného odpadu. V uvedenom čase môžete priniesť nebezpečný odpad pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo zberovej spoločnosti a vodič odpad bezpečne prevezme.

Zber veľkoobjemového odpadu

Milý občan, v stredu 21.4.2021 v čase od 9:00 do 20:00 prebehne zber veľkoobjemového odpadu. V uvedenom čase môžete priniesť veľkoobjemový odpad pred obecný úrad, kde bude pristavený kontajner zberovej spoločnosti. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok,… Čítať viac

Zisťovanie záujmu o očkovanie v našej obci

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zisťuje záujem o očkovanie proti COVID-19, mobilnou očkovacou jednotkou v našej obci. Záujemcovia o očkovanie (od 40 rokov) sa môžu prihlásiť telefonicky na obecnom úrade dňa 20.04.2021 v čase od 08:00 do 15:00 na tel. čísle 057/77 97 128. V prípade, že sa prihlási dosť záujemcov, očkovanie sa sa bude realizovať… Čítať viac

COVID AUTOMAT od 8.2.2021

Od pondelka 8. februára sa Slovensko riadi covid automatom, ktorý presne popisuje aké opatrenia budú zavedené, v tej ktorej fáze pandémie. Platnosť testu: IV. stupeň varovania 7 dní (deti od druhého stupňa) III. stupeň varovania 7 dní (deti od druhého stupňa) II. stupeň varovania 14 dní (deti od druhého stupňa) I. stupeň varovania 21 dní… Čítať viac

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný… Čítať viac