Prerušenie distribúcie elektriny 3.8.2012

Kategória

Zverejnené 25. júna 2021.
Bez úpravy .