Pomoc pre rodinu postihnutú požiarom

Kategória

Obec Koškovce zriadila transparentný účet na pomoc rodine po požiari domu súpisné číslo 23.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Názov účtu: Pomoc rodine po požiari domu

IBAN: SK29 0900 0000 0051 8695 6141

Zverejnené 25. januára 2022.
Bez úpravy .