Preskočiť na obsah

Dôležitý oznam pre obyvateľov, ktorí ubytovali utečencov z Ukrajiny

Zverejnené 9.3.2022.

Kategória

V súlade s aktuálnymi usmerneniami kompetentných orgánov žiadame obyvateľov – vlastníkov nehnuteľností – ktorí ubytovali utekajúce osoby z Ukrajiny, o nahlásenie ich pobytu v obci na Obecný úrad Koškovce.
– E-mailom na: podatelna@koskovce.sk
– osobne na Obecnom úrade Koškovce

Žiadame Vás o nahlásenie nasledujúcich údajov:
– Meno  a kontakt na prenajímateľa nehnuteľnosti (vr. tel. kontaktu a e-mailovej adresy na zasielanie informácií).
– Adresa nehnuteľnosti pobytu utečencov v obci.
– Dátum začiatku, dátum ukončenia ubytovania.
– Mená osôb a ich identifikačné údaje (dátum narodenia, č. pasu alebo iného dokladu totožnosti, adresa pobytu na Ukrajine).
– Žiadame uviesť, či osoby majú udelený štatút „DOČASNÉHO ÚTOČISKA“, t. j. boli zaregistrované na hotspotoch na hranici alebo na cudzineckej polícii.

Na nahlásenie údajov je možné využiť aj formulár: https://koskovce.sk/wp-content/uploads/2022/03/Pobyt-utecenca-v-obci-Koskovce.docx

Viac informácií aj na MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM: https://www.mic.iom.sk/sk/