Vyhodnotenie testovania na COVID-19 – sobota 27.02.2021

Zverejnené 28. februára 2021.
Bez úpravy .