Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na ochorenie COVID-19 a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:

Kategória  

Zverejnené 4. februára 2021.
Bez úpravy.