Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na ochorenie COVID-19 a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:

4.2.2021 zverejnil/a koskovce_obec.