Oznámenie verejnosti o vypracovaní návrhu Zadania ÚPN Obce Koškovce