Pozvánka plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Koškovce – 17.08.2020 o 18.30 hod.

Vyvesené
17. aug 2020
Upravené
05. nov 2020
Kategória