Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2020