Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 19.2.2021