Oznámenie o prenájme majetku obce (parcela číslo 71/13)

Vyvesené
03. jún 2021
Zvesené
01. júl 2021
Upravené
02. jún 2021
Kategória