Oznámenie verejnosti o vypracovaní návrhu Zadania ÚPN Obce Koškovce

Vyvesené
21. dec 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória