Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Vyvesené
12. dec 2020
Upravené
21. dec 2020
Kategória