Obecný úrad

Starosta obce: Ing. Vladimír BABIČ
Adresa: Obec Koškovce 
Koškovce 11 
067 12 Koškovce

Telefón: 057/ 77 97 128, 0915 916 660
Email:
podatelna@koskovce.sk, starosta@koskovce.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 – 14.00
Utorok 8.00 – 14.00
Streda 8.00 – 16.00
Štvrtok 8.00 – 14.00
Piatok 8.00 – 14.00
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 00323179
DIČ: 2021232697
IBAN: SK24 5600 0000 0042 5164 4001
Prima banka a. s. Humenné
Obchodné meno:
Obec Koškovce
Sídlo: Koškovce 11
067 12 Koškovce
Výpožičný čas pre obecnú knižnicu:
Pondelok
Streda:

Štvrtok
13.00 – 14.30
10.00 – 11.00 a 13.30 – 16.00
13.00 – 14.30
Zodp.: Bc. Miroslava Danková

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 19. júla 2022.