Denný stacionár

Výročná správa 2019 – Denný stacionár Koškovce

Denný stacionár – cenník SS

Denný stacionár – Informačná brožúra

VZN 5-2017

Evidencia podrobností vedenia poradia žiadateľov

Smernica – prijímanie darov

Vyhlásenie o majetku osoby na účely platenia úhrady za soc. službu

Vzor-zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť – posúdenie odkázanosti

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

Zverejnené 28. februára 2021.
Bez úpravy .