Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

D O H O D A č. 20/35/010/82 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

30.12.2020

ID

Začiatok účinnosti 31.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Ateliér Urbeko – zmluva o dielo – Územný plán obce

ID: 1226/2020

15 420,00 €

11.12.2020

ID 1226/2020

Začiatok účinnosti 12.12.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 15 420,00 €

Dodávateľ / Partner Ateliér Urbeko, s. r.o., Konštantínova 3, Prešov