VZN č. 7/2020 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce

Zverejnené
15. dec 2020
Kategória

VZN o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Koškovce

Detaily

ID: VZN č. 7/2020

Prílohy