Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Koškovce

Zverejnené
1. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2022 − 16. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy