Dohoda č.46-2016-§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. Miesta… ÚPSVaR

Zverejnené
31. októbra 2016
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 31. októbra 2016
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner:

Prílohy