Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – eTechnology s. r. o.

Zverejnené
21. mája 2021
Kategória

Ku kúpnej zmluve zo dňa 30.12.2019 - ZŠ s MŠ Koškovce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Dodatok č. 1
Začiatok účinnosti: 22. mája 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner: eTechnology s. r. o.

Prílohy