Dodatok 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Zverejnené
31. dec 2020
Kategória

Dodatok 1/2020 - nebezpečný odpad

Detaily

Zmluvný partner: Fúra s. r. o.
Dátum účinnosti: 1. januára 2021

Prílohy