D O H O D A č. 20/35/010/82 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnené
30. dec 2020
Kategória

Detaily

Zmluvný partner: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dátum účinnosti: 31. decembra 2020

Prílohy