VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Koškovce

Zverejnené
15. dec 2020
Kategória

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Koškovce

Detaily

ID: 5/2020

Prílohy