Výsledky vyhľadávania pre “”

COVID AUTOMAT od 8.2.2021

Od pondelka 8. februára sa Slovensko riadi covid automatom, ktorý presne popisuje aké opatrenia budú zavedené, v tej ktorej fáze pandémie. Platnosť testu: IV. stupeň varovania7 dní (deti od druhého…

Domov

Asistované ščítanie obyvateľov v našej obci Aktuality / Oznam 12. mája 2021 Nakoľko by asistované sčítanie mohli zneužiť podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov, upozorňujeme občanov, že asistované sčítanie obyvateľov…

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3. …

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľaAdresaVerejný obstarávateľ:Obec KoškovceSídlo:Koškovce 11, 067 12 KoškovceIČO: 00313279DIČ: 2021232697Štatutárny zástupca:Ing. Vladimír BabičTelefón:+421 57 77 97 128e-mail:podatelna@koskovce.sk Výzva, zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní…

História a kronika obce

Z dejín obce Koškovce 1543 Obec je doložená z roku 1543 ako Koskoc, neskôr ako Koskowcze 1773; po maďarsky Koskóc. Patrila panstvu Humenné, koncom 17. a v 18. storočí Csákyovcom,…

Ako vybavíte

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu Občiansky preukaz Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o…